Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to ostatni europejski las naturalny zamieszkały przez największe zwierzę naszego kontynentu – króla i symbol puszczy – żubra, który licznie żyje tu na wolności. To w Puszczy Białowieskiej powstał w roku 1921 pierwszy park narodowy w Polsce – dziś jedyny nasz obiekt przyrodniczy na liście UNESCO. W 2014 Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął zgłoszony przez Polskę i Białoruś wspólny wniosek o wpisanie całego obszaru Puszczy Białowieskiej leżącej na terytorium obu państw na listę UNESCO.

Puszcza Białowieska to wyjątkowe miejsce: 1500 km kw. obszarów leśnych na granicy Polski z Białorusią jest ostatnią nizinną pozostałością po formacji roślinnej pokrywającej nasz kontynent w epoce lodowcowej. Jest miejscem bytowania 20 tys. gatunków, w tym 12 mięsożerców, m.in. wilków i rysi, 120 gatunków ptaków lęgowych jak dzięcioł trójpalczasty oraz rzadkich owadów i bezkręgowców, które reszta Europy straciła sto albo i więcej lat temu.

Puszcza Białowieska to nie tylko przyroda, na puszczańskich szlakach spotkamy wiele elementów kulturowych, pełne uroku miejscowe budownictwo drewniane, patrzące na siebie nawzajem stare drewniane krzyże katolickie i prawosławne. To miejsce urzeka swym pięknem.